خدمات بازرگانی

این شرکت در راستای ارائه راهکار های حرفه ای به مشتریان خود، آمادگی ارائه خدمات مشاوره بازرگانی در خصوص نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات بین المللی یا بازرگانی را خواهد داشت. این گروه با داشتن دفاتر معتبر در کشورهایی مانند چین، آلمان، ترکیه، امارات و عمان آماده ارائه مشاوره و راهکار مناسب در این خصوص می باشد.

تحریم های سخت و ظالمانه از سمت دولت آمریکا باعث به وجود آمدن شرایطی دشوار برای مبادلات مالی و پرداخت های بین المللی شده است و این خود باعث به وجود آوردن چالشی بزرگ برای بازرگانان شده؛ در نتیجه تاجران و بازرگانان در روند انتقال دلار و یا سایر ارزهای مورد نیاز خود از طریق نظام بانکی بین المللی محدودیت دارند.

این خود باعث شده تا استفاده از فن آوری مالی جدید به ویژه ارز دیجیتال راهکار خوبی برای این چالش ها و محدودیت ها باشد و ما تمام تلاش خود را در راستای کمک به کشور عزیزمان به کار خواهیم گرفت.

خدمات بازرگانی ارز دیجیتال

فرم ارسال درخواست همکاری

خدمات بازرگانی

این شرکت در راستای ارائه راهکار های حرفه ای به مشتریان خود، آمادگی ارائه خدمات مشاوره بازرگانی در خصوص نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات بین المللی یا بازرگانی را خواهد داشت. این گروه با داشتن دفاتر معتبر در کشورهایی مانند چین، آلمان، ترکیه، امارات و عمان آماده ارائه مشاوره و راهکار مناسب در این خصوص می باشد.

تحریم های سخت و ظالمانه از سمت دولت آمریکا باعث به وجود آمدن شرایطی دشوار برای مبادلات مالی و پرداخت های بین المللی شده است و این خود باعث به وجود آوردن چالشی بزرگ برای بازرگانان شده؛ در نتیجه تاجران و بازرگانان در روند انتقال دلار و یا سایر ارزهای مورد نیاز خود از طریق نظام بانکی بین المللی محدودیت دارند.

این خود باعث شده تا استفاده از فن آوری مالی جدید به ویژه ارز دیجیتال راهکار خوبی برای این چالش ها و محدودیت ها باشد و ما تمام تلاش خود را در راستای کمک به کشور عزیزمان به کار خواهیم گرفت.

خدمات بازرگانی ارز دیجیتال

فرم ارسال درخواست همکاری