ارزانترین ارزهای دیجیتال
ارزانترین ارزهای دیجیتال

ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر

ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
73BTT0.000001 دلار0.41%2.89%13.57%1 B دلار44 M دلار968 T BTTبی نهایت
17SHIB0.00001 دلار0.12%0.42%2.29%6 B دلار216 M دلار589 T SHIBبی نهایت
90BONK0.000013 دلار0.10%1.35%1.20%818 M دلار85 M دلار63 T BONK94 T BONK
711000SATS0.000522 دلار0.33%4.61%10.80%1 B دلار48 M دلار2 T 1000SATS2 T 1000SATS
91SC0.014486 دلار0.11%8.05%46.94%818 M دلار135 M دلار56 B SCبی نهایت
99GALA0.027932 دلار0.13%0.06%12.54%776 M دلار82 M دلار28 B GALAبی نهایت
64FLR0.034594 دلار0.58%1.37%8.16%1 B دلار13 M دلار35 B FLRبی نهایت
50BEAM0.035199 دلار0.92%2.19%20.26%2 B دلار67 M دلار52 B BEAMبی نهایت
35VET0.044429 دلار0.04%1.91%40.27%3 B دلار86 M دلار73 B VETبی نهایت
10DOGE0.08717 دلار0.12%0.94%5.85%12 B دلار868 M دلار143 B DOGEبی نهایت
45CRO0.091772 دلار0.36%0.79%1.13%2 B دلار11 M دلار25 B CRO30 B CRO
30HBAR0.108698 دلار2.43%10.00%34.39%4 B دلار575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR
34XLM0.120425 دلار0.40%2.61%6.94%3 B دلار107 M دلار28 B XLM50 B XLM
92ROSE0.12122 دلار1.01%5.88%3.30%814 M دلار123 M دلار7 B ROSE10 B ROSE
70CHZ0.123154 دلار1.31%7.80%22.53%1 B دلار131 M دلار9 B CHZ9 B CHZ
11TRX0.137939 دلار0.21%1.52%9.78%12 B دلار300 M دلار88 B TRXبی نهایت
80ASTR0.170173 دلار0.19%3.62%8.44%947 M دلار31 M دلار6 B ASTRبی نهایت
23KAS0.18116 دلار1.80%4.73%27.64%4 B دلار114 M دلار23 B KAS29 B KAS
52ALGO0.200931 دلار0.42%0.46%11.41%2 B دلار58 M دلار8 B ALGO10 B ALGO
89KLAY0.235424 دلار0.18%1.18%1.81%822 M دلار26 M دلار3 B KLAYبی نهایت
43GRT0.249432 دلار0.99%5.10%43.00%2 B دلار299 M دلار9 B GRTبی نهایت
79CFX0.254989 دلار0.67%4.76%14.06%956 M دلار110 M دلار4 B CFXبی نهایت
83IOTA0.291184 دلار0.50%3.08%10.97%913 M دلار40 M دلار3 B IOTAبی نهایت
63FTM0.430283 دلار0.07%0.05%8.12%1 B دلار88 M دلار3 B FTM3 B FTM
93WOO0.43982 دلار1.01%0.14%7.92%804 M دلار28 M دلار2 B WOOبی نهایت
78MANA0.511523 دلار0.21%0.94%8.14%968 M دلار100 M دلار2 B MANAبی نهایت
65SAND0.520942 دلار0.37%1.27%10.00%1 B دلار161 M دلار2 B SAND3 B SAND
6XRP0.570735 دلار0.00%2.08%8.09%31 B دلار1 B دلار55 B XRP100 B XRP
87PYTH0.582457 دلار0.01%6.28%1.76%880 M دلار94 M دلار2 B PYTHبی نهایت
8ADA0.629158 دلار0.50%0.15%13.68%22 B دلار682 M دلار35 B ADA45 B ADA
69BLUR0.769789 دلار0.28%2.21%15.01%1 B دلار153 M دلار1 B BLURبی نهایت
41MNT0.775903 دلار0.20%0.73%8.61%3 B دلار129 M دلار3 B MNT6 B MNT
88KAVA0.786543 دلار0.13%1.01%6.81%852 M دلار23 M دلار1 B KAVAبی نهایت
86EOS0.801585 دلار0.36%2.57%7.35%896 M دلار139 M دلار1 B EOSبی نهایت
44SEI0.921005 دلار1.47%3.92%22.66%2 B دلار376 M دلار3 B SEIبی نهایت
58FLOW0.938732 دلار0.52%1.97%7.86%1 B دلار68 M دلار1 B FLOWبی نهایت
97FET0.951846 دلار0.96%1.07%39.80%792 M دلار345 M دلار832 M FETبی نهایت
61TUSD0.978861 دلار0.06%0.36%0.67%1 B دلار112 M دلار1 B TUSDبی نهایت
14MATIC0.983207 دلار0.50%1.67%12.27%9 B دلار475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC
59BGB0.991278 دلار2.08%4.42%45.19%1 B دلار26 M دلار1 B BGB2 B BGB
39FDUSD0.998909 دلار0.01%0.06%0.38%3 B دلار6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
18DAI0.999993 دلار0.00%0.02%0.01%5 B دلار153 M دلار5 B DAIبی نهایت
7USDC1 دلار0.01%0.03%0.00%28 B دلار6 B دلار28 B USDCبی نهایت
3USDT1 دلار0.01%0.00%0.02%98 B دلار52 B دلار98 B USDTبی نهایت
72XTZ1 دلار0.13%3.66%6.96%1 B دلار38 M دلار972 M XTZبی نهایت
62THETA1 دلار0.53%1.94%13.26%1 B دلار68 M دلار1,000 M THETA1,000 M THETA
100AXL1 دلار0.19%3.44%18.62%745 M دلار10 M دلار573 M AXLبی نهایت
56MINA1 دلار0.44%1.30%2.87%1 B دلار68 M دلار1 B MINAبی نهایت
94OSMO2 دلار0.11%0.53%1.88%798 M دلار47 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO
47SUI2 دلار0.34%3.28%6.34%2 B دلار261 M دلار1 B SUI10 B SUI

ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر

ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
73BTT0.000001 دلار0.41%2.89%13.57%1 B دلار44 M دلار968 T BTTبی نهایت
17SHIB0.00001 دلار0.12%0.42%2.29%6 B دلار216 M دلار589 T SHIBبی نهایت
90BONK0.000013 دلار0.10%1.35%1.20%818 M دلار85 M دلار63 T BONK94 T BONK
711000SATS0.000522 دلار0.33%4.61%10.80%1 B دلار48 M دلار2 T 1000SATS2 T 1000SATS
91SC0.014486 دلار0.11%8.05%46.94%818 M دلار135 M دلار56 B SCبی نهایت
99GALA0.027932 دلار0.13%0.06%12.54%776 M دلار82 M دلار28 B GALAبی نهایت
64FLR0.034594 دلار0.58%1.37%8.16%1 B دلار13 M دلار35 B FLRبی نهایت
50BEAM0.035199 دلار0.92%2.19%20.26%2 B دلار67 M دلار52 B BEAMبی نهایت
35VET0.044429 دلار0.04%1.91%40.27%3 B دلار86 M دلار73 B VETبی نهایت
10DOGE0.08717 دلار0.12%0.94%5.85%12 B دلار868 M دلار143 B DOGEبی نهایت
45CRO0.091772 دلار0.36%0.79%1.13%2 B دلار11 M دلار25 B CRO30 B CRO
30HBAR0.108698 دلار2.43%10.00%34.39%4 B دلار575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR
34XLM0.120425 دلار0.40%2.61%6.94%3 B دلار107 M دلار28 B XLM50 B XLM
92ROSE0.12122 دلار1.01%5.88%3.30%814 M دلار123 M دلار7 B ROSE10 B ROSE
70CHZ0.123154 دلار1.31%7.80%22.53%1 B دلار131 M دلار9 B CHZ9 B CHZ
11TRX0.137939 دلار0.21%1.52%9.78%12 B دلار300 M دلار88 B TRXبی نهایت
80ASTR0.170173 دلار0.19%3.62%8.44%947 M دلار31 M دلار6 B ASTRبی نهایت
23KAS0.18116 دلار1.80%4.73%27.64%4 B دلار114 M دلار23 B KAS29 B KAS
52ALGO0.200931 دلار0.42%0.46%11.41%2 B دلار58 M دلار8 B ALGO10 B ALGO
89KLAY0.235424 دلار0.18%1.18%1.81%822 M دلار26 M دلار3 B KLAYبی نهایت
43GRT0.249432 دلار0.99%5.10%43.00%2 B دلار299 M دلار9 B GRTبی نهایت
79CFX0.254989 دلار0.67%4.76%14.06%956 M دلار110 M دلار4 B CFXبی نهایت
83IOTA0.291184 دلار0.50%3.08%10.97%913 M دلار40 M دلار3 B IOTAبی نهایت
63FTM0.430283 دلار0.07%0.05%8.12%1 B دلار88 M دلار3 B FTM3 B FTM
93WOO0.43982 دلار1.01%0.14%7.92%804 M دلار28 M دلار2 B WOOبی نهایت
78MANA0.511523 دلار0.21%0.94%8.14%968 M دلار100 M دلار2 B MANAبی نهایت
65SAND0.520942 دلار0.37%1.27%10.00%1 B دلار161 M دلار2 B SAND3 B SAND
6XRP0.570735 دلار0.00%2.08%8.09%31 B دلار1 B دلار55 B XRP100 B XRP
87PYTH0.582457 دلار0.01%6.28%1.76%880 M دلار94 M دلار2 B PYTHبی نهایت
8ADA0.629158 دلار0.50%0.15%13.68%22 B دلار682 M دلار35 B ADA45 B ADA
69BLUR0.769789 دلار0.28%2.21%15.01%1 B دلار153 M دلار1 B BLURبی نهایت
41MNT0.775903 دلار0.20%0.73%8.61%3 B دلار129 M دلار3 B MNT6 B MNT
88KAVA0.786543 دلار0.13%1.01%6.81%852 M دلار23 M دلار1 B KAVAبی نهایت
86EOS0.801585 دلار0.36%2.57%7.35%896 M دلار139 M دلار1 B EOSبی نهایت
44SEI0.921005 دلار1.47%3.92%22.66%2 B دلار376 M دلار3 B SEIبی نهایت
58FLOW0.938732 دلار0.52%1.97%7.86%1 B دلار68 M دلار1 B FLOWبی نهایت
97FET0.951846 دلار0.96%1.07%39.80%792 M دلار345 M دلار832 M FETبی نهایت
61TUSD0.978861 دلار0.06%0.36%0.67%1 B دلار112 M دلار1 B TUSDبی نهایت
14MATIC0.983207 دلار0.50%1.67%12.27%9 B دلار475 M دلار10 B MATIC10 B MATIC
59BGB0.991278 دلار2.08%4.42%45.19%1 B دلار26 M دلار1 B BGB2 B BGB
39FDUSD0.998909 دلار0.01%0.06%0.38%3 B دلار6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
18DAI0.999993 دلار0.00%0.02%0.01%5 B دلار153 M دلار5 B DAIبی نهایت
7USDC1 دلار0.01%0.03%0.00%28 B دلار6 B دلار28 B USDCبی نهایت
3USDT1 دلار0.01%0.00%0.02%98 B دلار52 B دلار98 B USDTبی نهایت
72XTZ1 دلار0.13%3.66%6.96%1 B دلار38 M دلار972 M XTZبی نهایت
62THETA1 دلار0.53%1.94%13.26%1 B دلار68 M دلار1,000 M THETA1,000 M THETA
100AXL1 دلار0.19%3.44%18.62%745 M دلار10 M دلار573 M AXLبی نهایت
56MINA1 دلار0.44%1.30%2.87%1 B دلار68 M دلار1 B MINAبی نهایت
94OSMO2 دلار0.11%0.53%1.88%798 M دلار47 M دلار493 M OSMO1,000 M OSMO
47SUI2 دلار0.34%3.28%6.34%2 B دلار261 M دلار1 B SUI10 B SUI