ارز های پر سود در 24 ساعت
ارز های دیجیتال پر سود در 24 ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 24 ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
25FIL8 دلار20.89%2.22%44.89%4 B دلار1 B دلار511 M FILبی نهایت
75AR16 دلار20.45%2.22%72.46%1 B دلار142 M دلار65 M AR66 M AR
30HBAR0.108698 دلار10.00%2.43%34.39%4 B دلار575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR
21IMX4 دلار8.16%1.49%22.97%5 B دلار157 M دلار1 B IMX2 B IMX
91SC0.014486 دلار8.05%0.11%46.94%818 M دلار135 M دلار56 B SCبی نهایت
70CHZ0.123154 دلار7.80%1.31%22.53%1 B دلار131 M دلار9 B CHZ9 B CHZ
68APE2 دلار6.46%0.81%22.60%1 B دلار117 M دلار605 M APE1,000 M APE
79CFX0.254989 دلار4.76%0.67%14.06%956 M دلار110 M دلار4 B CFXبی نهایت
23KAS0.18116 دلار4.73%1.80%27.64%4 B دلار114 M دلار23 B KAS29 B KAS
72XTZ1 دلار3.66%0.13%6.96%1 B دلار38 M دلار972 M XTZبی نهایت
100AXL1 دلار3.44%0.19%18.62%745 M دلار10 M دلار573 M AXLبی نهایت
96MANTA3 دلار3.29%0.81%12.41%793 M دلار315 M دلار251 M MANTAبی نهایت
83IOTA0.291184 دلار3.08%0.50%10.97%913 M دلار40 M دلار3 B IOTAبی نهایت
34XLM0.120425 دلار2.61%0.40%6.94%3 B دلار107 M دلار28 B XLM50 B XLM
86EOS0.801585 دلار2.57%0.36%7.35%896 M دلار139 M دلار1 B EOSبی نهایت
95GNO307 دلار2.47%0.41%8.77%795 M دلار10 M دلار3 M GNO3 M GNO
50BEAM0.035199 دلار2.19%0.92%20.26%2 B دلار67 M دلار52 B BEAMبی نهایت
6XRP0.570735 دلار2.08%0.00%8.09%31 B دلار1 B دلار55 B XRP100 B XRP
62THETA1 دلار1.94%0.53%13.26%1 B دلار68 M دلار1,000 M THETA1,000 M THETA
77RON3 دلار1.94%0.09%20.70%979 M دلار122 M دلار298 M RONبی نهایت
11TRX0.137939 دلار1.52%0.21%9.78%12 B دلار300 M دلار88 B TRXبی نهایت
65SAND0.520942 دلار1.27%0.37%10.00%1 B دلار161 M دلار2 B SAND3 B SAND
89KLAY0.235424 دلار1.18%0.18%1.81%822 M دلار26 M دلار3 B KLAYبی نهایت
15TON2 دلار1.13%0.16%2.25%8 B دلار39 M دلار3 B TONبی نهایت
67AXS8 دلار1.13%0.64%7.99%1 B دلار92 M دلار137 M AXS270 M AXS
97FET0.951846 دلار1.07%0.96%39.80%792 M دلار345 M دلار832 M FETبی نهایت
88KAVA0.786543 دلار1.01%0.13%6.81%852 M دلار23 M دلار1 B KAVAبی نهایت
4BNB357 دلار1.00%0.40%9.29%53 B دلار1 B دلار150 M BNBبی نهایت
2ETH2,939 دلار0.99%0.21%9.83%353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت
10DOGE0.08717 دلار0.94%0.12%5.85%12 B دلار868 M دلار143 B DOGEبی نهایت
78MANA0.511523 دلار0.94%0.21%8.14%968 M دلار100 M دلار2 B MANAبی نهایت
27ETC27 دلار0.91%0.00%0.77%4 B دلار295 M دلار146 M ETC211 M ETC
19BCH272 دلار0.90%1.06%2.58%5 B دلار246 M دلار20 M BCH21 M BCH
45CRO0.091772 دلار0.79%0.36%1.13%2 B دلار11 M دلار25 B CRO30 B CRO
82AKT4 دلار0.64%1.41%15.68%913 M دلار8 M دلار228 M AKT389 M AKT
52ALGO0.200931 دلار0.46%0.42%11.41%2 B دلار58 M دلار8 B ALGO10 B ALGO
17SHIB0.00001 دلار0.42%0.12%2.29%6 B دلار216 M دلار589 T SHIBبی نهایت
13DOT8 دلار0.40%0.04%6.20%10 B دلار359 M دلار1 B DOTبی نهایت
53BSV78 دلار0.37%0.28%3.51%2 B دلار66 M دلار20 M BSVبی نهایت
61TUSD0.978861 دلار0.36%0.06%0.67%1 B دلار112 M دلار1 B TUSDبی نهایت
51EGLD61 دلار0.19%0.63%2.64%2 B دلار50 M دلار27 M EGLD31 M EGLD
8ADA0.629158 دلار0.15%0.50%13.68%22 B دلار682 M دلار35 B ADA45 B ADA
28LEO4 دلار0.09%0.02%0.09%4 B دلار2 M دلار927 M LEOبی نهایت
39FDUSD0.998909 دلار0.06%0.01%0.38%3 B دلار6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
99GALA0.027932 دلار0.06%0.13%12.54%776 M دلار82 M دلار28 B GALAبی نهایت
63FTM0.430283 دلار0.05%0.07%8.12%1 B دلار88 M دلار3 B FTM3 B FTM
7USDC1 دلار0.03%0.01%0.00%28 B دلار6 B دلار28 B USDCبی نهایت
18DAI0.999993 دلار0.02%0.00%0.01%5 B دلار153 M دلار5 B DAIبی نهایت
3USDT1 دلار0.00%0.01%0.02%98 B دلار52 B دلار98 B USDTبی نهایت
93WOO0.43982 دلار0.14%1.01%7.92%804 M دلار28 M دلار2 B WOOبی نهایت

ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات 24 ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
25FIL8 دلار20.89%2.22%44.89%4 B دلار1 B دلار511 M FILبی نهایت
75AR16 دلار20.45%2.22%72.46%1 B دلار142 M دلار65 M AR66 M AR
30HBAR0.108698 دلار10.00%2.43%34.39%4 B دلار575 M دلار34 B HBAR50 B HBAR
21IMX4 دلار8.16%1.49%22.97%5 B دلار157 M دلار1 B IMX2 B IMX
91SC0.014486 دلار8.05%0.11%46.94%818 M دلار135 M دلار56 B SCبی نهایت
70CHZ0.123154 دلار7.80%1.31%22.53%1 B دلار131 M دلار9 B CHZ9 B CHZ
68APE2 دلار6.46%0.81%22.60%1 B دلار117 M دلار605 M APE1,000 M APE
79CFX0.254989 دلار4.76%0.67%14.06%956 M دلار110 M دلار4 B CFXبی نهایت
23KAS0.18116 دلار4.73%1.80%27.64%4 B دلار114 M دلار23 B KAS29 B KAS
72XTZ1 دلار3.66%0.13%6.96%1 B دلار38 M دلار972 M XTZبی نهایت
100AXL1 دلار3.44%0.19%18.62%745 M دلار10 M دلار573 M AXLبی نهایت
96MANTA3 دلار3.29%0.81%12.41%793 M دلار315 M دلار251 M MANTAبی نهایت
83IOTA0.291184 دلار3.08%0.50%10.97%913 M دلار40 M دلار3 B IOTAبی نهایت
34XLM0.120425 دلار2.61%0.40%6.94%3 B دلار107 M دلار28 B XLM50 B XLM
86EOS0.801585 دلار2.57%0.36%7.35%896 M دلار139 M دلار1 B EOSبی نهایت
95GNO307 دلار2.47%0.41%8.77%795 M دلار10 M دلار3 M GNO3 M GNO
50BEAM0.035199 دلار2.19%0.92%20.26%2 B دلار67 M دلار52 B BEAMبی نهایت
6XRP0.570735 دلار2.08%0.00%8.09%31 B دلار1 B دلار55 B XRP100 B XRP
62THETA1 دلار1.94%0.53%13.26%1 B دلار68 M دلار1,000 M THETA1,000 M THETA
77RON3 دلار1.94%0.09%20.70%979 M دلار122 M دلار298 M RONبی نهایت
11TRX0.137939 دلار1.52%0.21%9.78%12 B دلار300 M دلار88 B TRXبی نهایت
65SAND0.520942 دلار1.27%0.37%10.00%1 B دلار161 M دلار2 B SAND3 B SAND
89KLAY0.235424 دلار1.18%0.18%1.81%822 M دلار26 M دلار3 B KLAYبی نهایت
15TON2 دلار1.13%0.16%2.25%8 B دلار39 M دلار3 B TONبی نهایت
67AXS8 دلار1.13%0.64%7.99%1 B دلار92 M دلار137 M AXS270 M AXS
97FET0.951846 دلار1.07%0.96%39.80%792 M دلار345 M دلار832 M FETبی نهایت
88KAVA0.786543 دلار1.01%0.13%6.81%852 M دلار23 M دلار1 B KAVAبی نهایت
4BNB357 دلار1.00%0.40%9.29%53 B دلار1 B دلار150 M BNBبی نهایت
2ETH2,939 دلار0.99%0.21%9.83%353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت
10DOGE0.08717 دلار0.94%0.12%5.85%12 B دلار868 M دلار143 B DOGEبی نهایت
78MANA0.511523 دلار0.94%0.21%8.14%968 M دلار100 M دلار2 B MANAبی نهایت
27ETC27 دلار0.91%0.00%0.77%4 B دلار295 M دلار146 M ETC211 M ETC
19BCH272 دلار0.90%1.06%2.58%5 B دلار246 M دلار20 M BCH21 M BCH
45CRO0.091772 دلار0.79%0.36%1.13%2 B دلار11 M دلار25 B CRO30 B CRO
82AKT4 دلار0.64%1.41%15.68%913 M دلار8 M دلار228 M AKT389 M AKT
52ALGO0.200931 دلار0.46%0.42%11.41%2 B دلار58 M دلار8 B ALGO10 B ALGO
17SHIB0.00001 دلار0.42%0.12%2.29%6 B دلار216 M دلار589 T SHIBبی نهایت
13DOT8 دلار0.40%0.04%6.20%10 B دلار359 M دلار1 B DOTبی نهایت
53BSV78 دلار0.37%0.28%3.51%2 B دلار66 M دلار20 M BSVبی نهایت
61TUSD0.978861 دلار0.36%0.06%0.67%1 B دلار112 M دلار1 B TUSDبی نهایت
51EGLD61 دلار0.19%0.63%2.64%2 B دلار50 M دلار27 M EGLD31 M EGLD
8ADA0.629158 دلار0.15%0.50%13.68%22 B دلار682 M دلار35 B ADA45 B ADA
28LEO4 دلار0.09%0.02%0.09%4 B دلار2 M دلار927 M LEOبی نهایت
39FDUSD0.998909 دلار0.06%0.01%0.38%3 B دلار6 B دلار3 B FDUSDبی نهایت
99GALA0.027932 دلار0.06%0.13%12.54%776 M دلار82 M دلار28 B GALAبی نهایت
63FTM0.430283 دلار0.05%0.07%8.12%1 B دلار88 M دلار3 B FTM3 B FTM
7USDC1 دلار0.03%0.01%0.00%28 B دلار6 B دلار28 B USDCبی نهایت
18DAI0.999993 دلار0.02%0.00%0.01%5 B دلار153 M دلار5 B DAIبی نهایت
3USDT1 دلار0.00%0.01%0.02%98 B دلار52 B دلار98 B USDTبی نهایت
93WOO0.43982 دلار0.14%1.01%7.92%804 M دلار28 M دلار2 B WOOبی نهایت