گرانترین ارزهای دیجیتال
گرانترین ارزهای دیجیتال

گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر

گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1BTC52,209 دلار0.22%0.31%4.54%1 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC
2ETH2,939 دلار0.21%0.99%9.83%353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت
48MKR2,133 دلار0.05%2.81%0.26%2 B دلار64 M دلار923 K MKR1 M MKR
4BNB357 دلار0.40%1.00%9.29%53 B دلار1 B دلار150 M BNBبی نهایت
95GNO307 دلار0.41%2.47%8.77%795 M دلار10 M دلار3 M GNO3 M GNO
19BCH272 دلار1.06%0.90%2.58%5 B دلار246 M دلار20 M BCH21 M BCH
46XMR120 دلار0.03%0.64%4.13%2 B دلار95 M دلار18 M XMRبی نهایت
5SOL110 دلار0.24%2.41%3.57%48 B دلار2 B دلار441 M SOLبی نهایت
60QNT110 دلار0.11%2.38%4.95%1 B دلار24 M دلار12 M QNT15 M QNT
57AAVE96 دلار0.47%1.10%5.89%1 B دلار126 M دلار15 M AAVE16 M AAVE
53BSV78 دلار0.28%0.37%3.51%2 B دلار66 M دلار20 M BSVبی نهایت
20LTC71 دلار0.07%0.37%1.93%5 B دلار319 M دلار74 M LTC84 M LTC
55ORDI70 دلار0.09%1.67%0.91%1 B دلار149 M دلار21 M ORDI21 M ORDI
51EGLD61 دلار0.63%0.19%2.64%2 B دلار50 M دلار27 M EGLD31 M EGLD
36OKB52 دلار0.33%2.35%3.66%3 B دلار6 M دلار60 M OKBبی نهایت
9AVAX39 دلار0.11%2.13%3.94%14 B دلار591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX
33INJ38 دلار0.16%0.72%3.74%4 B دلار258 M دلار93 M INJبی نهایت
27ETC27 دلار0.00%0.91%0.77%4 B دلار295 M دلار146 M ETC211 M ETC
12LINK20 دلار0.06%1.21%2.53%12 B دلار466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK
37TIA18 دلار0.00%3.91%6.17%3 B دلار160 M دلار165 M TIAبی نهایت
75AR16 دلار2.22%20.45%72.46%1 B دلار142 M دلار65 M AR66 M AR
16ICP14 دلار0.05%2.15%5.72%6 B دلار182 M دلار459 M ICPبی نهایت
84NEO13 دلار0.17%0.43%7.52%906 M دلار35 M دلار71 M NEO100 M NEO
24ATOM10 دلار0.25%1.72%3.18%4 B دلار173 M دلار387 M ATOMبی نهایت
76KCS10 دلار0.31%1.92%2.79%1 B دلار2 M دلار96 M KCS170 M KCS
32APT10 دلار0.25%2.24%6.98%4 B دلار236 M دلار366 M APTبی نهایت
54HNT9 دلار0.28%5.82%5.88%2 B دلار19 M دلار161 M HNT223 M HNT
67AXS8 دلار0.64%1.13%7.99%1 B دلار92 M دلار137 M AXS270 M AXS
25FIL8 دلار2.22%20.89%44.89%4 B دلار1 B دلار511 M FILبی نهایت
13DOT8 دلار0.04%0.40%6.20%10 B دلار359 M دلار1 B DOTبی نهایت
22UNI8 دلار0.28%0.78%12.16%5 B دلار105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI
74DYM7 دلار2.17%4.32%0.39%1 B دلار93 M دلار146 M DYM1,000 M DYM
85WLD7 دلار0.47%11.61%146.97%905 M دلار1 B دلار131 M WLD10 B WLD
42RNDR6 دلار0.44%1.79%21.88%2 B دلار231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR
49RUNE5 دلار0.00%1.87%0.82%2 B دلار234 M دلار341 M RUNEبی نهایت
28LEO4 دلار0.02%0.09%0.09%4 B دلار2 M دلار927 M LEOبی نهایت
82AKT4 دلار1.41%0.64%15.68%913 M دلار8 M دلار228 M AKT389 M AKT
29OP4 دلار0.60%2.57%2.60%4 B دلار248 M دلار957 M OP4 B OP
66SNX4 دلار0.38%2.11%4.58%1 B دلار37 M دلار305 M SNXبی نهایت
21IMX4 دلار1.49%8.16%22.97%5 B دلار157 M دلار1 B IMX2 B IMX
31NEAR3 دلار0.34%1.50%4.96%4 B دلار225 M دلار1 B NEARبی نهایت
77RON3 دلار0.09%1.94%20.70%979 M دلار122 M دلار298 M RONبی نهایت
38LDO3 دلار0.73%5.58%0.99%3 B دلار114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO
96MANTA3 دلار0.81%3.29%12.41%793 M دلار315 M دلار251 M MANTAبی نهایت
81ETHDYDX3 دلار0.81%2.69%0.46%918 M دلار64 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت
26STX3 دلار0.91%1.83%35.02%4 B دلار325 M دلار1 B STX2 B STX
15TON2 دلار0.16%1.13%2.25%8 B دلار39 M دلار3 B TONبی نهایت
98WEMIX2 دلار0.10%0.83%1.62%787 M دلار2 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX
40ARB2 دلار0.11%3.02%3.56%3 B دلار381 M دلار1 B ARBبی نهایت
68APE2 دلار0.81%6.46%22.60%1 B دلار117 M دلار605 M APE1,000 M APE

گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر

گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1BTC52,209 دلار0.22%0.31%4.54%1 T دلار24 B دلار20 M BTC21 M BTC
2ETH2,939 دلار0.21%0.99%9.83%353 B دلار16 B دلار120 M ETHبی نهایت
48MKR2,133 دلار0.05%2.81%0.26%2 B دلار64 M دلار923 K MKR1 M MKR
4BNB357 دلار0.40%1.00%9.29%53 B دلار1 B دلار150 M BNBبی نهایت
95GNO307 دلار0.41%2.47%8.77%795 M دلار10 M دلار3 M GNO3 M GNO
19BCH272 دلار1.06%0.90%2.58%5 B دلار246 M دلار20 M BCH21 M BCH
46XMR120 دلار0.03%0.64%4.13%2 B دلار95 M دلار18 M XMRبی نهایت
5SOL110 دلار0.24%2.41%3.57%48 B دلار2 B دلار441 M SOLبی نهایت
60QNT110 دلار0.11%2.38%4.95%1 B دلار24 M دلار12 M QNT15 M QNT
57AAVE96 دلار0.47%1.10%5.89%1 B دلار126 M دلار15 M AAVE16 M AAVE
53BSV78 دلار0.28%0.37%3.51%2 B دلار66 M دلار20 M BSVبی نهایت
20LTC71 دلار0.07%0.37%1.93%5 B دلار319 M دلار74 M LTC84 M LTC
55ORDI70 دلار0.09%1.67%0.91%1 B دلار149 M دلار21 M ORDI21 M ORDI
51EGLD61 دلار0.63%0.19%2.64%2 B دلار50 M دلار27 M EGLD31 M EGLD
36OKB52 دلار0.33%2.35%3.66%3 B دلار6 M دلار60 M OKBبی نهایت
9AVAX39 دلار0.11%2.13%3.94%14 B دلار591 M دلار368 M AVAX720 M AVAX
33INJ38 دلار0.16%0.72%3.74%4 B دلار258 M دلار93 M INJبی نهایت
27ETC27 دلار0.00%0.91%0.77%4 B دلار295 M دلار146 M ETC211 M ETC
12LINK20 دلار0.06%1.21%2.53%12 B دلار466 M دلار587 M LINK1,000 M LINK
37TIA18 دلار0.00%3.91%6.17%3 B دلار160 M دلار165 M TIAبی نهایت
75AR16 دلار2.22%20.45%72.46%1 B دلار142 M دلار65 M AR66 M AR
16ICP14 دلار0.05%2.15%5.72%6 B دلار182 M دلار459 M ICPبی نهایت
84NEO13 دلار0.17%0.43%7.52%906 M دلار35 M دلار71 M NEO100 M NEO
24ATOM10 دلار0.25%1.72%3.18%4 B دلار173 M دلار387 M ATOMبی نهایت
76KCS10 دلار0.31%1.92%2.79%1 B دلار2 M دلار96 M KCS170 M KCS
32APT10 دلار0.25%2.24%6.98%4 B دلار236 M دلار366 M APTبی نهایت
54HNT9 دلار0.28%5.82%5.88%2 B دلار19 M دلار161 M HNT223 M HNT
67AXS8 دلار0.64%1.13%7.99%1 B دلار92 M دلار137 M AXS270 M AXS
25FIL8 دلار2.22%20.89%44.89%4 B دلار1 B دلار511 M FILبی نهایت
13DOT8 دلار0.04%0.40%6.20%10 B دلار359 M دلار1 B DOTبی نهایت
22UNI8 دلار0.28%0.78%12.16%5 B دلار105 M دلار598 M UNI1,000 M UNI
74DYM7 دلار2.17%4.32%0.39%1 B دلار93 M دلار146 M DYM1,000 M DYM
85WLD7 دلار0.47%11.61%146.97%905 M دلار1 B دلار131 M WLD10 B WLD
42RNDR6 دلار0.44%1.79%21.88%2 B دلار231 M دلار378 M RNDR537 M RNDR
49RUNE5 دلار0.00%1.87%0.82%2 B دلار234 M دلار341 M RUNEبی نهایت
28LEO4 دلار0.02%0.09%0.09%4 B دلار2 M دلار927 M LEOبی نهایت
82AKT4 دلار1.41%0.64%15.68%913 M دلار8 M دلار228 M AKT389 M AKT
29OP4 دلار0.60%2.57%2.60%4 B دلار248 M دلار957 M OP4 B OP
66SNX4 دلار0.38%2.11%4.58%1 B دلار37 M دلار305 M SNXبی نهایت
21IMX4 دلار1.49%8.16%22.97%5 B دلار157 M دلار1 B IMX2 B IMX
31NEAR3 دلار0.34%1.50%4.96%4 B دلار225 M دلار1 B NEARبی نهایت
77RON3 دلار0.09%1.94%20.70%979 M دلار122 M دلار298 M RONبی نهایت
38LDO3 دلار0.73%5.58%0.99%3 B دلار114 M دلار891 M LDO1,000 M LDO
96MANTA3 دلار0.81%3.29%12.41%793 M دلار315 M دلار251 M MANTAبی نهایت
81ETHDYDX3 دلار0.81%2.69%0.46%918 M دلار64 M دلار296 M ETHDYDXبی نهایت
26STX3 دلار0.91%1.83%35.02%4 B دلار325 M دلار1 B STX2 B STX
15TON2 دلار0.16%1.13%2.25%8 B دلار39 M دلار3 B TONبی نهایت
98WEMIX2 دلار0.10%0.83%1.62%787 M دلار2 M دلار362 M WEMIX980 M WEMIX
40ARB2 دلار0.11%3.02%3.56%3 B دلار381 M دلار1 B ARBبی نهایت
68APE2 دلار0.81%6.46%22.60%1 B دلار117 M دلار605 M APE1,000 M APE