حجم معاملات بالا ارزهای دیجیتال
حجم معاملات بالا

حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1USDT31 دلار52 B دلار98 B دلار0.01%0.00%0.02%بی نهایت98 B USDT
2BTC152,209 دلار24 B دلار1 T دلار0.22%0.31%4.54%21 M BTC20 M BTC
3ETH22,939 دلار16 B دلار353 B دلار0.21%0.99%9.83%بی نهایت120 M ETH
4USDC71 دلار6 B دلار28 B دلار0.01%0.03%0.00%بی نهایت28 B USDC
5FDUSD390.998909 دلار6 B دلار3 B دلار0.01%0.06%0.38%بی نهایت3 B FDUSD
6SOL5110 دلار2 B دلار48 B دلار0.24%2.41%3.57%بی نهایت441 M SOL
7XRP60.570735 دلار1 B دلار31 B دلار0.00%2.08%8.09%100 B XRP55 B XRP
8BNB4357 دلار1 B دلار53 B دلار0.40%1.00%9.29%بی نهایت150 M BNB
9WLD857 دلار1 B دلار905 M دلار0.47%11.61%146.97%10 B WLD131 M WLD
10FIL258 دلار1 B دلار4 B دلار2.22%20.89%44.89%بی نهایت511 M FIL
11DOGE100.08717 دلار868 M دلار12 B دلار0.12%0.94%5.85%بی نهایت143 B DOGE
12ADA80.629158 دلار682 M دلار22 B دلار0.50%0.15%13.68%45 B ADA35 B ADA
13AVAX939 دلار591 M دلار14 B دلار0.11%2.13%3.94%720 M AVAX368 M AVAX
14HBAR300.108698 دلار575 M دلار4 B دلار2.43%10.00%34.39%50 B HBAR34 B HBAR
15MATIC140.983207 دلار475 M دلار9 B دلار0.50%1.67%12.27%10 B MATIC10 B MATIC
16LINK1220 دلار466 M دلار12 B دلار0.06%1.21%2.53%1,000 M LINK587 M LINK
17ARB402 دلار381 M دلار3 B دلار0.11%3.02%3.56%بی نهایت1 B ARB
18SEI440.921005 دلار376 M دلار2 B دلار1.47%3.92%22.66%بی نهایت3 B SEI
19DOT138 دلار359 M دلار10 B دلار0.04%0.40%6.20%بی نهایت1 B DOT
20FET970.951846 دلار345 M دلار792 M دلار0.96%1.07%39.80%بی نهایت832 M FET
21STX263 دلار325 M دلار4 B دلار0.91%1.83%35.02%2 B STX1 B STX
22LTC2071 دلار319 M دلار5 B دلار0.07%0.37%1.93%84 M LTC74 M LTC
23MANTA963 دلار315 M دلار793 M دلار0.81%3.29%12.41%بی نهایت251 M MANTA
24TRX110.137939 دلار300 M دلار12 B دلار0.21%1.52%9.78%بی نهایت88 B TRX
25GRT430.249432 دلار299 M دلار2 B دلار0.99%5.10%43.00%بی نهایت9 B GRT
26ETC2727 دلار295 M دلار4 B دلار0.00%0.91%0.77%211 M ETC146 M ETC
27SUI472 دلار261 M دلار2 B دلار0.34%3.28%6.34%10 B SUI1 B SUI
28INJ3338 دلار258 M دلار4 B دلار0.16%0.72%3.74%بی نهایت93 M INJ
29OP294 دلار248 M دلار4 B دلار0.60%2.57%2.60%4 B OP957 M OP
30BCH19272 دلار246 M دلار5 B دلار1.06%0.90%2.58%21 M BCH20 M BCH
31APT3210 دلار236 M دلار4 B دلار0.25%2.24%6.98%بی نهایت366 M APT
32RUNE495 دلار234 M دلار2 B دلار0.00%1.87%0.82%بی نهایت341 M RUNE
33RNDR426 دلار231 M دلار2 B دلار0.44%1.79%21.88%537 M RNDR378 M RNDR
34NEAR313 دلار225 M دلار4 B دلار0.34%1.50%4.96%بی نهایت1 B NEAR
35SHIB170.00001 دلار216 M دلار6 B دلار0.12%0.42%2.29%بی نهایت589 T SHIB
36ICP1614 دلار182 M دلار6 B دلار0.05%2.15%5.72%بی نهایت459 M ICP
37ATOM2410 دلار173 M دلار4 B دلار0.25%1.72%3.18%بی نهایت387 M ATOM
38SAND650.520942 دلار161 M دلار1 B دلار0.37%1.27%10.00%3 B SAND2 B SAND
39TIA3718 دلار160 M دلار3 B دلار0.00%3.91%6.17%بی نهایت165 M TIA
40IMX214 دلار157 M دلار5 B دلار1.49%8.16%22.97%2 B IMX1 B IMX
41DAI180.999993 دلار153 M دلار5 B دلار0.00%0.02%0.01%بی نهایت5 B DAI
42BLUR690.769789 دلار153 M دلار1 B دلار0.28%2.21%15.01%بی نهایت1 B BLUR
43ORDI5570 دلار149 M دلار1 B دلار0.09%1.67%0.91%21 M ORDI21 M ORDI
44AR7516 دلار142 M دلار1 B دلار2.22%20.45%72.46%66 M AR65 M AR
45EOS860.801585 دلار139 M دلار896 M دلار0.36%2.57%7.35%بی نهایت1 B EOS
46SC910.014486 دلار135 M دلار818 M دلار0.11%8.05%46.94%بی نهایت56 B SC
47CHZ700.123154 دلار131 M دلار1 B دلار1.31%7.80%22.53%9 B CHZ9 B CHZ
48MNT410.775903 دلار129 M دلار3 B دلار0.20%0.73%8.61%6 B MNT3 B MNT
49AAVE5796 دلار126 M دلار1 B دلار0.47%1.10%5.89%16 M AAVE15 M AAVE
50ROSE920.12122 دلار123 M دلار814 M دلار1.01%5.88%3.30%10 B ROSE7 B ROSE

حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1USDT31 دلار52 B دلار98 B دلار0.01%0.00%0.02%بی نهایت98 B USDT
2BTC152,209 دلار24 B دلار1 T دلار0.22%0.31%4.54%21 M BTC20 M BTC
3ETH22,939 دلار16 B دلار353 B دلار0.21%0.99%9.83%بی نهایت120 M ETH
4USDC71 دلار6 B دلار28 B دلار0.01%0.03%0.00%بی نهایت28 B USDC
5FDUSD390.998909 دلار6 B دلار3 B دلار0.01%0.06%0.38%بی نهایت3 B FDUSD
6SOL5110 دلار2 B دلار48 B دلار0.24%2.41%3.57%بی نهایت441 M SOL
7XRP60.570735 دلار1 B دلار31 B دلار0.00%2.08%8.09%100 B XRP55 B XRP
8BNB4357 دلار1 B دلار53 B دلار0.40%1.00%9.29%بی نهایت150 M BNB
9WLD857 دلار1 B دلار905 M دلار0.47%11.61%146.97%10 B WLD131 M WLD
10FIL258 دلار1 B دلار4 B دلار2.22%20.89%44.89%بی نهایت511 M FIL
11DOGE100.08717 دلار868 M دلار12 B دلار0.12%0.94%5.85%بی نهایت143 B DOGE
12ADA80.629158 دلار682 M دلار22 B دلار0.50%0.15%13.68%45 B ADA35 B ADA
13AVAX939 دلار591 M دلار14 B دلار0.11%2.13%3.94%720 M AVAX368 M AVAX
14HBAR300.108698 دلار575 M دلار4 B دلار2.43%10.00%34.39%50 B HBAR34 B HBAR
15MATIC140.983207 دلار475 M دلار9 B دلار0.50%1.67%12.27%10 B MATIC10 B MATIC
16LINK1220 دلار466 M دلار12 B دلار0.06%1.21%2.53%1,000 M LINK587 M LINK
17ARB402 دلار381 M دلار3 B دلار0.11%3.02%3.56%بی نهایت1 B ARB
18SEI440.921005 دلار376 M دلار2 B دلار1.47%3.92%22.66%بی نهایت3 B SEI
19DOT138 دلار359 M دلار10 B دلار0.04%0.40%6.20%بی نهایت1 B DOT
20FET970.951846 دلار345 M دلار792 M دلار0.96%1.07%39.80%بی نهایت832 M FET
21STX263 دلار325 M دلار4 B دلار0.91%1.83%35.02%2 B STX1 B STX
22LTC2071 دلار319 M دلار5 B دلار0.07%0.37%1.93%84 M LTC74 M LTC
23MANTA963 دلار315 M دلار793 M دلار0.81%3.29%12.41%بی نهایت251 M MANTA
24TRX110.137939 دلار300 M دلار12 B دلار0.21%1.52%9.78%بی نهایت88 B TRX
25GRT430.249432 دلار299 M دلار2 B دلار0.99%5.10%43.00%بی نهایت9 B GRT
26ETC2727 دلار295 M دلار4 B دلار0.00%0.91%0.77%211 M ETC146 M ETC
27SUI472 دلار261 M دلار2 B دلار0.34%3.28%6.34%10 B SUI1 B SUI
28INJ3338 دلار258 M دلار4 B دلار0.16%0.72%3.74%بی نهایت93 M INJ
29OP294 دلار248 M دلار4 B دلار0.60%2.57%2.60%4 B OP957 M OP
30BCH19272 دلار246 M دلار5 B دلار1.06%0.90%2.58%21 M BCH20 M BCH
31APT3210 دلار236 M دلار4 B دلار0.25%2.24%6.98%بی نهایت366 M APT
32RUNE495 دلار234 M دلار2 B دلار0.00%1.87%0.82%بی نهایت341 M RUNE
33RNDR426 دلار231 M دلار2 B دلار0.44%1.79%21.88%537 M RNDR378 M RNDR
34NEAR313 دلار225 M دلار4 B دلار0.34%1.50%4.96%بی نهایت1 B NEAR
35SHIB170.00001 دلار216 M دلار6 B دلار0.12%0.42%2.29%بی نهایت589 T SHIB
36ICP1614 دلار182 M دلار6 B دلار0.05%2.15%5.72%بی نهایت459 M ICP
37ATOM2410 دلار173 M دلار4 B دلار0.25%1.72%3.18%بی نهایت387 M ATOM
38SAND650.520942 دلار161 M دلار1 B دلار0.37%1.27%10.00%3 B SAND2 B SAND
39TIA3718 دلار160 M دلار3 B دلار0.00%3.91%6.17%بی نهایت165 M TIA
40IMX214 دلار157 M دلار5 B دلار1.49%8.16%22.97%2 B IMX1 B IMX
41DAI180.999993 دلار153 M دلار5 B دلار0.00%0.02%0.01%بی نهایت5 B DAI
42BLUR690.769789 دلار153 M دلار1 B دلار0.28%2.21%15.01%بی نهایت1 B BLUR
43ORDI5570 دلار149 M دلار1 B دلار0.09%1.67%0.91%21 M ORDI21 M ORDI
44AR7516 دلار142 M دلار1 B دلار2.22%20.45%72.46%66 M AR65 M AR
45EOS860.801585 دلار139 M دلار896 M دلار0.36%2.57%7.35%بی نهایت1 B EOS
46SC910.014486 دلار135 M دلار818 M دلار0.11%8.05%46.94%بی نهایت56 B SC
47CHZ700.123154 دلار131 M دلار1 B دلار1.31%7.80%22.53%9 B CHZ9 B CHZ
48MNT410.775903 دلار129 M دلار3 B دلار0.20%0.73%8.61%6 B MNT3 B MNT
49AAVE5796 دلار126 M دلار1 B دلار0.47%1.10%5.89%16 M AAVE15 M AAVE
50ROSE920.12122 دلار123 M دلار814 M دلار1.01%5.88%3.30%10 B ROSE7 B ROSE