حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ ارزهای دیجیتال

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
#نماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوین
1AAVE5796 دلار126 M دلار1 B دلار0.47%1.10%5.89%15 M AAVE16 M AAVEɃ 0.00183057
2AKT824 دلار8 M دلار913 M دلار1.41%0.64%15.68%228 M AKT389 M AKTɃ 0.00007660
3ALGO520.200931 دلار58 M دلار2 B دلار0.42%0.46%11.41%8 B ALGO10 B ALGOɃ 0.00000385
4APE682 دلار117 M دلار1 B دلار0.81%6.46%22.60%605 M APE1,000 M APEɃ 0.00003510
5APT3210 دلار236 M دلار4 B دلار0.25%2.24%6.98%366 M APTبی نهایتɃ 0.00018914
6ARB402 دلار381 M دلار3 B دلار0.11%3.02%3.56%1 B ARBبی نهایتɃ 0.00003833
7AR7516 دلار142 M دلار1 B دلار2.22%20.45%72.46%65 M AR66 M ARɃ 0.00031095
8ASTR800.170173 دلار31 M دلار947 M دلار0.19%3.62%8.44%6 B ASTRبی نهایتɃ 0.00000326
9AVAX939 دلار591 M دلار14 B دلار0.11%2.13%3.94%368 M AVAX720 M AVAXɃ 0.00074989
10AXL1001 دلار10 M دلار745 M دلار0.19%3.44%18.62%573 M AXLبی نهایتɃ 0.00002492
11AXS678 دلار92 M دلار1 B دلار0.64%1.13%7.99%137 M AXS270 M AXSɃ 0.00015904
12BTC152,209 دلار24 B دلار1 T دلار0.22%0.31%4.54%20 M BTC21 M BTCɃ 1.00000000
13BCH19272 دلار246 M دلار5 B دلار1.06%0.90%2.58%20 M BCH21 M BCHɃ 0.00520324
14BSV5378 دلار66 M دلار2 B دلار0.28%0.37%3.51%20 M BSVبی نهایتɃ 0.00150100
15BGB590.991278 دلار26 M دلار1 B دلار2.08%4.42%45.19%1 B BGB2 B BGBɃ 0.00001899
16BTT730.000001 دلار44 M دلار1 B دلار0.41%2.89%13.57%968 T BTTبی نهایتɃ 0.00000000
17BLUR690.769789 دلار153 M دلار1 B دلار0.28%2.21%15.01%1 B BLURبی نهایتɃ 0.00001474
18BNB4357 دلار1 B دلار53 B دلار0.40%1.00%9.29%150 M BNBبی نهایتɃ 0.00683336
19BONK900.000013 دلار85 M دلار818 M دلار0.10%1.35%1.20%63 T BONK94 T BONKɃ 0.00000000
20ADA80.629158 دلار682 M دلار22 B دلار0.50%0.15%13.68%35 B ADA45 B ADAɃ 0.00001205
21TIA3718 دلار160 M دلار3 B دلار0.00%3.91%6.17%165 M TIAبی نهایتɃ 0.00035044
22LINK1220 دلار466 M دلار12 B دلار0.06%1.21%2.53%587 M LINK1,000 M LINKɃ 0.00037548
23CHZ700.123154 دلار131 M دلار1 B دلار1.31%7.80%22.53%9 B CHZ9 B CHZɃ 0.00000236
24CFX790.254989 دلار110 M دلار956 M دلار0.67%4.76%14.06%4 B CFXبی نهایتɃ 0.00000488
25ATOM2410 دلار173 M دلار4 B دلار0.25%1.72%3.18%387 M ATOMبی نهایتɃ 0.00020107
26CRO450.091772 دلار11 M دلار2 B دلار0.36%0.79%1.13%25 B CRO30 B CROɃ 0.00000176
27MANA780.511523 دلار100 M دلار968 M دلار0.21%0.94%8.14%2 B MANAبی نهایتɃ 0.00000980
28DOGE100.08717 دلار868 M دلار12 B دلار0.12%0.94%5.85%143 B DOGEبی نهایتɃ 0.00000167
29ETHDYDX813 دلار64 M دلار918 M دلار0.81%2.69%0.46%296 M ETHDYDXبی نهایتɃ 0.00005947
30DYM747 دلار93 M دلار1 B دلار2.17%4.32%0.39%146 M DYM1,000 M DYMɃ 0.00013924
31EOS860.801585 دلار139 M دلار896 M دلار0.36%2.57%7.35%1 B EOSبی نهایتɃ 0.00001535
32ETH22,939 دلار16 B دلار353 B دلار0.21%0.99%9.83%120 M ETHبی نهایتɃ 0.05629659
33ETC2727 دلار295 M دلار4 B دلار0.00%0.91%0.77%146 M ETC211 M ETCɃ 0.00051832
34FTM630.430283 دلار88 M دلار1 B دلار0.07%0.05%8.12%3 B FTM3 B FTMɃ 0.00000824
35FET970.951846 دلار345 M دلار792 M دلار0.96%1.07%39.80%832 M FETبی نهایتɃ 0.00001823
36FIL258 دلار1 B دلار4 B دلار2.22%20.89%44.89%511 M FILبی نهایتɃ 0.00015195
37FDUSD390.998909 دلار6 B دلار3 B دلار0.01%0.06%0.38%3 B FDUSDبی نهایتɃ 0.00001913
38FLR640.034594 دلار13 M دلار1 B دلار0.58%1.37%8.16%35 B FLRبی نهایتɃ 0.00000066
39FLOW580.938732 دلار68 M دلار1 B دلار0.52%1.97%7.86%1 B FLOWبی نهایتɃ 0.00001798
40GALA990.027932 دلار82 M دلار776 M دلار0.13%0.06%12.54%28 B GALAبی نهایتɃ 0.00000053
41GNO95307 دلار10 M دلار795 M دلار0.41%2.47%8.77%3 M GNO3 M GNOɃ 0.00588124
42HBAR300.108698 دلار575 M دلار4 B دلار2.43%10.00%34.39%34 B HBAR50 B HBARɃ 0.00000208
43HNT549 دلار19 M دلار2 B دلار0.28%5.82%5.88%161 M HNT223 M HNTɃ 0.00018098
44IMX214 دلار157 M دلار5 B دلار1.49%8.16%22.97%1 B IMX2 B IMXɃ 0.00006837
45INJ3338 دلار258 M دلار4 B دلار0.16%0.72%3.74%93 M INJبی نهایتɃ 0.00072175
46ICP1614 دلار182 M دلار6 B دلار0.05%2.15%5.72%459 M ICPبی نهایتɃ 0.00026702
47IOTA830.291184 دلار40 M دلار913 M دلار0.50%3.08%10.97%3 B IOTAبی نهایتɃ 0.00000558
48KAS230.18116 دلار114 M دلار4 B دلار1.80%4.73%27.64%23 B KAS29 B KASɃ 0.00000347
49KAVA880.786543 دلار23 M دلار852 M دلار0.13%1.01%6.81%1 B KAVAبی نهایتɃ 0.00001507
50KLAY890.235424 دلار26 M دلار822 M دلار0.18%1.18%1.81%3 B KLAYبی نهایتɃ 0.00000451

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
#نماد#قیمتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوین
1AAVE5796 دلار126 M دلار1 B دلار0.47%1.10%5.89%15 M AAVE16 M AAVEɃ 0.00183057
2AKT824 دلار8 M دلار913 M دلار1.41%0.64%15.68%228 M AKT389 M AKTɃ 0.00007660
3ALGO520.200931 دلار58 M دلار2 B دلار0.42%0.46%11.41%8 B ALGO10 B ALGOɃ 0.00000385
4APE682 دلار117 M دلار1 B دلار0.81%6.46%22.60%605 M APE1,000 M APEɃ 0.00003510
5APT3210 دلار236 M دلار4 B دلار0.25%2.24%6.98%366 M APTبی نهایتɃ 0.00018914
6ARB402 دلار381 M دلار3 B دلار0.11%3.02%3.56%1 B ARBبی نهایتɃ 0.00003833
7AR7516 دلار142 M دلار1 B دلار2.22%20.45%72.46%65 M AR66 M ARɃ 0.00031095
8ASTR800.170173 دلار31 M دلار947 M دلار0.19%3.62%8.44%6 B ASTRبی نهایتɃ 0.00000326
9AVAX939 دلار591 M دلار14 B دلار0.11%2.13%3.94%368 M AVAX720 M AVAXɃ 0.00074989
10AXL1001 دلار10 M دلار745 M دلار0.19%3.44%18.62%573 M AXLبی نهایتɃ 0.00002492
11AXS678 دلار92 M دلار1 B دلار0.64%1.13%7.99%137 M AXS270 M AXSɃ 0.00015904
12BTC152,209 دلار24 B دلار1 T دلار0.22%0.31%4.54%20 M BTC21 M BTCɃ 1.00000000
13BCH19272 دلار246 M دلار5 B دلار1.06%0.90%2.58%20 M BCH21 M BCHɃ 0.00520324
14BSV5378 دلار66 M دلار2 B دلار0.28%0.37%3.51%20 M BSVبی نهایتɃ 0.00150100
15BGB590.991278 دلار26 M دلار1 B دلار2.08%4.42%45.19%1 B BGB2 B BGBɃ 0.00001899
16BTT730.000001 دلار44 M دلار1 B دلار0.41%2.89%13.57%968 T BTTبی نهایتɃ 0.00000000
17BLUR690.769789 دلار153 M دلار1 B دلار0.28%2.21%15.01%1 B BLURبی نهایتɃ 0.00001474
18BNB4357 دلار1 B دلار53 B دلار0.40%1.00%9.29%150 M BNBبی نهایتɃ 0.00683336
19BONK900.000013 دلار85 M دلار818 M دلار0.10%1.35%1.20%63 T BONK94 T BONKɃ 0.00000000
20ADA80.629158 دلار682 M دلار22 B دلار0.50%0.15%13.68%35 B ADA45 B ADAɃ 0.00001205
21TIA3718 دلار160 M دلار3 B دلار0.00%3.91%6.17%165 M TIAبی نهایتɃ 0.00035044
22LINK1220 دلار466 M دلار12 B دلار0.06%1.21%2.53%587 M LINK1,000 M LINKɃ 0.00037548
23CHZ700.123154 دلار131 M دلار1 B دلار1.31%7.80%22.53%9 B CHZ9 B CHZɃ 0.00000236
24CFX790.254989 دلار110 M دلار956 M دلار0.67%4.76%14.06%4 B CFXبی نهایتɃ 0.00000488
25ATOM2410 دلار173 M دلار4 B دلار0.25%1.72%3.18%387 M ATOMبی نهایتɃ 0.00020107
26CRO450.091772 دلار11 M دلار2 B دلار0.36%0.79%1.13%25 B CRO30 B CROɃ 0.00000176
27MANA780.511523 دلار100 M دلار968 M دلار0.21%0.94%8.14%2 B MANAبی نهایتɃ 0.00000980
28DOGE100.08717 دلار868 M دلار12 B دلار0.12%0.94%5.85%143 B DOGEبی نهایتɃ 0.00000167
29ETHDYDX813 دلار64 M دلار918 M دلار0.81%2.69%0.46%296 M ETHDYDXبی نهایتɃ 0.00005947
30DYM747 دلار93 M دلار1 B دلار2.17%4.32%0.39%146 M DYM1,000 M DYMɃ 0.00013924
31EOS860.801585 دلار139 M دلار896 M دلار0.36%2.57%7.35%1 B EOSبی نهایتɃ 0.00001535
32ETH22,939 دلار16 B دلار353 B دلار0.21%0.99%9.83%120 M ETHبی نهایتɃ 0.05629659
33ETC2727 دلار295 M دلار4 B دلار0.00%0.91%0.77%146 M ETC211 M ETCɃ 0.00051832
34FTM630.430283 دلار88 M دلار1 B دلار0.07%0.05%8.12%3 B FTM3 B FTMɃ 0.00000824
35FET970.951846 دلار345 M دلار792 M دلار0.96%1.07%39.80%832 M FETبی نهایتɃ 0.00001823
36FIL258 دلار1 B دلار4 B دلار2.22%20.89%44.89%511 M FILبی نهایتɃ 0.00015195
37FDUSD390.998909 دلار6 B دلار3 B دلار0.01%0.06%0.38%3 B FDUSDبی نهایتɃ 0.00001913
38FLR640.034594 دلار13 M دلار1 B دلار0.58%1.37%8.16%35 B FLRبی نهایتɃ 0.00000066
39FLOW580.938732 دلار68 M دلار1 B دلار0.52%1.97%7.86%1 B FLOWبی نهایتɃ 0.00001798
40GALA990.027932 دلار82 M دلار776 M دلار0.13%0.06%12.54%28 B GALAبی نهایتɃ 0.00000053
41GNO95307 دلار10 M دلار795 M دلار0.41%2.47%8.77%3 M GNO3 M GNOɃ 0.00588124
42HBAR300.108698 دلار575 M دلار4 B دلار2.43%10.00%34.39%34 B HBAR50 B HBARɃ 0.00000208
43HNT549 دلار19 M دلار2 B دلار0.28%5.82%5.88%161 M HNT223 M HNTɃ 0.00018098
44IMX214 دلار157 M دلار5 B دلار1.49%8.16%22.97%1 B IMX2 B IMXɃ 0.00006837
45INJ3338 دلار258 M دلار4 B دلار0.16%0.72%3.74%93 M INJبی نهایتɃ 0.00072175
46ICP1614 دلار182 M دلار6 B دلار0.05%2.15%5.72%459 M ICPبی نهایتɃ 0.00026702
47IOTA830.291184 دلار40 M دلار913 M دلار0.50%3.08%10.97%3 B IOTAبی نهایتɃ 0.00000558
48KAS230.18116 دلار114 M دلار4 B دلار1.80%4.73%27.64%23 B KAS29 B KASɃ 0.00000347
49KAVA880.786543 دلار23 M دلار852 M دلار0.13%1.01%6.81%1 B KAVAبی نهایتɃ 0.00001507
50KLAY890.235424 دلار26 M دلار822 M دلار0.18%1.18%1.81%3 B KLAYبی نهایتɃ 0.00000451